Politika zasebnosti

v družbi TINKS YOGA, Tinkara Končar s.p.

 

1. UVOD

Varovanje zasebnosti posameznika so predstavljeni kot splošni pogoji varovanja in obdelave osebnih podatkov in veljajo za spletno stran https://releasingwithin.com (v nadaljevanju kot »splošni pogoji«).

 

2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov zbranih in obdelanih v povezavi z uporabo spletne strani https://releasingwithin.com/ je družba TINKS YOGA, Tinkara Končar s.p. (v nadaljevanju kot »Tinkara Končar s.p.«, »mi« ali »nas«): 

Tinks yoga, Poučevanje joge

Ziherlova 10, 1000 Ljubljana

Matična številka: 6908179000, davčna številka: SI 63004372

Kontaktni telefon: +386 (0) 41 294 947, e-naslov: releasingwithin@gmail.com

 

3. KONTAKTNI PODATKI

Če imate kakršna koli vprašanja vezana na ali v povezavi s predmetnimi splošnimi pogoji ali bi radi podali pritožbo glede naše obdelave vaših osebnih podatkov ali bi želeli uresničiti katero od svojih pravic (glejte 8. točko), nas prosim kontaktirajte na zgornji kontakt oz. kontaktirajte našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (Data Protection Officer – DPO – za več glej 10. točko): 

Ime DPO: Tinkara Končar

Tel. številka: +386 (0) 41 294 947

Poštni naslov: TINKS YOGA, Tinkara Končar s.p. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO – Data Protection Officer) Ziherlova 10, 1000 Ljubljana / Slovenija 

Elektronska pošta: releasingwithin@gmail.com

 

4. POSAMEZNIKI KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Predmetni splošni pogoji se nanašajo na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletne strani https://releasingwithin.com/.

 

5. KATEGORIJE OBDELOVANIH OSEBNIH PODATKOV, NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

5.1. Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih aktivno posredujete preko spletne strani https://releasingwithin.com/ (npr. ko oddate naročilo, potrdite prijavo, nam pošljete e-sporočilo), kar obsega naslednje kategorije osebnih podatkov:

Osnovni osebni podatki o posamezniku: ime, priimek, naziv podjetja, datum rojstva;

Kontaktne podatke: država, naslov, poštna številka, kraj, telefon, e-mail naslov;

Informacije glede izbranih načinov komunikacije,

Podatki, ki omogočajo oblikovanje profilov.

5.2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke obdelujemo le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na vaše povpraševanje, izvajanje naročila oz. obravnava vaše zahteve, ki ste nam jo posredovali preko spletne strani https://releasingwithin.com/ , izboljšanje vašega obiska na eni od naših spletnih strani ali portalov, izboljšanje naših izdelkov in storitev na splošno, ponudbo storitev ali aplikacij in trženjske akcije. 

5.3. Kakšne so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov?

V skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo:

če ste privolili v obdelavo osebnih podatkov;

če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami (vse v skladu s 6/1-b. členom GDPR);

če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Tinkara Končar s.p., ali druga tretja oseba, vse skladno s 6/1-f. členom GDPR – npr. za potrebe neposrednega trženja oz. pošiljanja e-pošte (npr. za namen obveščanja posameznikov o ugodnostih in novostih družbe Tinkara Končar s.p., zagotavljanja podpore strankam, pošiljanja vabil na predstavitve novih storitev in produktov, vabila na dogodke, novih nakupnih možnostih, pošiljanja letakov),če to zahteva zakon (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

 

6. PREJEMNIKI OZ. KATEGORIJE PREJEMNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen zgolj na tiste posameznike, ki se z njimi morajo seznaniti, da lahko opravijo svoje delovne ali pogodbene obveznosti. Glede na namene za katere Tinkara Končar s.p. obdeluje vaše osebne podatke, lahko le-te za posamezne namene posredujemo oz. razkrijemo vaše osebne podatke naslednjim kategorijam prejemnikov osebnih podatkov:

pooblaščeni delavci v družbi TINKS YOGA, Tinkara Končar s.p.;

našim pogodbenim izvajalcem (naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov), od katerih vedno zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov:

oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudniki storitev npr. Google (Google- samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences), Pardot, HotJar, SalesForce, InfoBip in podobne, kar nam pomaga izvesti in analizirati učinkovitost naših akcij in promocij.

podjetja, ki opravljajo druge storitve za Tinkara Končar s.p. ali v imenu družbe Tinkara Končar s.p. (na primer zunanji ponudniki storitev, povezanih z IT, računovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.)

drugim tretjim osebam:

kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaščito pravic družbe Tinkara Končar s.p.;

kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z zakoni, zahtevami organov, sodno odredbo, pravnimi postopki, obveznostmi, povezano s poročanjem in vlaganjem informacij organom itd;

zaradi zaščite pravic, lastnine ali varnosti družbe Tinkara Končar s.p. in/ali njenih strank.

Naši poslovni partnerji, navedeni pod točko iii.) zgoraj, smejo vaše osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

7. ROK HRAMBE

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo, ali za ravnanje v skladu z zakonom. Ko obdelava vaših osebnih podatkov ni več potrebna, vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom (razen v kolikor moramo vaše osebne podatke hraniti zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi npr. osebni podatki vsebovani v pogodbah, komunikaciji, poslovnih pismih, računih so lahko podvrženi obveznosti hrambe do 10 let). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo do vašega preklica. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa z vami, pa hranimo za čas trajanja pogodbenega odnosa in še 5 let po njenem prenehanju (kolikor znaša splošni zastaralni rok).

 

8. VAŠE PRAVICE

V kolikor ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti releasingwithin@gmail.com, neposredno pisno na zapisnik pri DPO na sedežu našega podjetja ali na drug način, objavljen na naši spletni strani. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov lahko povzroči, da vam Tinkara Končar s.p. po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi. Z namenom zagotavljanja in uresničevanja vaših pravic lahko vedno kontaktirate našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO – glej 3. in 10. točko), ki bo poskrbela za neposredno uresničevanje vaših šestih temeljnih pravic:

Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov (15. člen GDPR): imate lahko pravico, da od nas zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če jih, lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o dostopu, ki med drugim vključujejo namene obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki. Kljub navedenemu, to ni vaša absolutna pravica, in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico dostopa do podatkov. Imate pravico pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za vse nadaljnje kopije, ki bi jih zahtevali, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju nastalih administrativnih stroškov;

Pravica do popravka svojih osebnih podatkov: če v osebnih podatkih najdete kakšno napako, ali če se vam zdijo nepopolni ali napačni, imate pravico, da od nas zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov. Odvisno od namena obdelave, imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov: če ne želite več, da hranimo vaše osebne podatke oz. ne obstaja več namen, zaradi katerega smo jih zbirali ali je potekel rok za hranjenje takšnih osebnih podatkov, imate pod določenimi pogoji pravico, da od nas zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, upravljavec pa bom imel obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati;

Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov: pod določenimi pogoji imate pravico, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo zadevni osebni podatki označeni in jih upravljavec lahko obdeluje le za določene namene.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: pod določenimi pogoji imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in imate pravico, da te podatke brez našega oviranja posredujete drugemu upravljavcu;

Pravica do ugovora: pod določenimi pogoji imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ali kadar se vaši podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, kadar koli ugovarjate (nasprotujete) obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec ima v tem primeru obveznosti, da preneha obdelovati vaše osebne podatke. V kolikor vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate nadalje pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi za namene takega trženja, ali zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov

V skladu s zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ali drugo veljavno zakonodajo.

 

9. OBLIKOVANJE PROFILOV

Določene podatke uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam predstavimo čim bolj relevantne izdelke ali storitve. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano). To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno z nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.

 

10. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV – DPO

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov – DPO na neodvisen način zagotavlja, da Tinkara Končar s.p. pravilno uporablja predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov vas posameznikov. Mandat in osnovna naloga DPO je zagotoviti, da Tinkara Končar s.p. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje svoje obveznosti glede varstva podatkov in da so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, obveščeni o svojih pravicah in obveznostih v skladu z Uredbo EU 2016/679 (GDPR) in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ima naslednje naloge:

obveščanje upravljavca ali obdelovalca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov;

spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov in politikami upravljavca ali obdelovalca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, vključenega v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;

svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja v skladu s 35. členom GDPR;

sodelovanje z nadzornim organom (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije);

delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem iz 36. člena, in, kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve.

Informacije o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov pri družbi Tinkara Končar s.p. in njeni kontaktni podatki se nahajajo v 3. točki predmetnega obvestila o zasebnosti.

 

11. VAROVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Tinkara Končar s.p. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti. Vsi ukrepi so oblikovani ob upoštevanju lastne IT infrastrukture, možnega vpliva na vašo zasebnost in stroškov ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

 

12. VELJAVNOST IN SPREMEBE SPLOŠNIH POGOJEV VAROVANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 25. maja 2018.

Ob implementacije novih tehnologij ali ponudbi dodatnih storitev se lahko pokaže tudi potreba po spremembi in dopolnitvi/posodobitvi predmetnih splošnih pogojev varovanja in obdelave osebnih podatkov, zato si Tinkara Končar s.p. pridržuje pravico, da le-te kadarkoli spremeni/dopolni. Vse spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani https://releasingwithin.com/ oz. boste o spremembi obveščeni na drug primeren način. 

Tinkara Končar s.p.

SPLOŠNI POGOJI

POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE STRANI RELEASING WITHIN

S spletno stranjo in domeno www.releasingwithin.com (v nadaljevanju tudi Tinkara Končar s.p.) upravlja podjetje TINKS YOGA, Poučevanje joge, Tinkara Končar s.p. Ziherlova 10, 1000 Ljubljana, , davčna številka: SI63004372. 

Občutljivi podatki se prenašajo po varni SSL povezavi, ki omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine https://releasingwithin.com/, pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Maestro, Paypal). Plačila se izvajajo preko sistema BrainTree. Vse pogoje plačevanja in varnostne protokole določa in vrši BrainTree. Ob nakupu s kreditnimi karticami in plačilnimi karticami je obvezen vnos CVC kode plačilne kartice. Koda je zadnja 3- ali 4-mestna številka na hrbtni strani bančne kartice v vnosnem polju za podpis. Na vašem bančnem izpisu bo transakcija zabeležena z imenom tinks yoga. Potrdila o nakupu/voucher so shranjena v PDF datoteki, za kar je potrebno imeti na računalniku nameščen najmanj Adobe Reader 7.0. Za opravljanje spletnih nakupov potrebuje vsak kupec uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je enako naslovu njegove elektronske pošte, geslo pa si uporabnik kreira sam ter izpolni zahtevane podatke v uporabniškem profilu. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Kupec oziroma uporabnik storitev Tinkara Končar s.p., se ob nakupu storitve strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani podjetja Tinkara Končar s.p. za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja. Podjetje Tinkara Končar s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja Tinkara Končar s.p., se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu. Odjava je mogoča tudi preko e-poštnega naslova releasingwithin@gmail.com ali s poštno pošiljko naslovljeno na Tinkara Končar s.p., Ziherlova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajonaročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Podjetje Tinkara Končar s.p. si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,

podjetje, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo,

končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,

informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,

plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,

informacija o pritožbenem postopku pri podjetju oziroma pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,

stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,

pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,

rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost.

 

ODSTOP OD POGODBE

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odst. 43.d člena ZVPot. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali pošte. 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

 

PRITOŽBENI POSTOPEK

Pritožba se odda v pisni obliki na elektronski naslov info@releasingwithin.com ali s priporočenim pismom na naslov prodajalca. V pritožbi je potrebno navesti vaše kontaktne informacije in natančen opis pritožbe. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

NAKUP PREKO SPLETA JE DOKONČEN

Pred klikom na Plačilo je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu. Po nakupu paketov ali storitev, ki je pri spletnem nakupu izvedena naposredno po kliku na plačilo, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.

 

DRUGO

Vsako naročilo (kupoprodajna pogodba) kupca je shranjena v elektronski obliki na strežniku releasingwithin.com


Stopi z nama v stik

@releasing.within

*Z vpisom podatkov se strinjate z našo politiko zasebnosti

Zasebnost in piškotki | Splošni pogoji poslovanja | © 2023 releasingwithin | Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.

Prijava na oddih

Po oddaji prijave, le-to potrdiva v najkrajšem možnem času.

V kolikor ne prejmeš potrdila v roku 24. ur, pokukaj v promocije in vsiljeno pošto, kamor se lahko skrije najin odgovor ali nama piši na info@releasingwithin.com.

Če prijavljaš 2 ali več oseb, izpolni obrazec za vsako osebo posebej.

Rezerviraj svoje mesto

Vnesi svoje ime in priimek, email naslov in v sporočilu napiši na katero prakso/ praznovanje se prijavljaš (uvodna ura art terapije, joga prakse, zvočna terapija, praznovanje rojstnega dne, itd.) ter morebitna druga vprašanja, ki jih imaš za naju. 

Po prejetju tvojega sporočila, ti odgovoriva v najkrajšem možnem času.